Audyt energetyczny i remontowy w Szczecinie


Firma „Termo-Profit” zajmuje się doradztwem energetycznym w zakresie budownictwa i jest obecna na rynku od 1999 roku.

Pod koniec lat 90-tych byliśmy jedną z pierwszych firm zajmujących się tą tematyką na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dzięki naszej działalności i kilku innych firm o podobnym profilu, w pierwszych latach po wprowadzeniu „ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”, nasze województwo było w czołówce pod względem wykorzystywania środków pomocowych z Funduszu Termomodernizacyjnego. Pierwszymi beneficjentami tego wsparcia finansowego stali się tacy zarządcy nieruchomości jak Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stargardzkie T.B.S., Szczecińskie T.B.S., Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Istotnym elementem zachęcającym do korzystania z tej formy pomocy było bezproblemowe uzyskiwanie pozytywnej weryfikacji audytów energetycznych w B.G.K., co w początkowym okresie było rzadkością.

 

świadectwa energetyczne

Jesteśmy uczestnikami projektu NOWY EKSPERT realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii. Pozwoliło to na pozyskanie innowacyjnej wiedzy technologicznej i organizacyjnej w zakresie: zaopatrzenia budynków w energię, ochrony cieplnej budynków, środowiska wewnętrznego i szczelności budynków, energii odnawialnej w budynkach, zarządzania energią w budynkach.

Zdobyliśmy certyfikat NOWY EKSPERT jako firma, która stosuje w praktyce pozyskany know-how.

Opracowanie audytów i świadectw charakterystyki energetycznej – zakres usług


• opracowanie audytów energetycznych i remontowych koniecznych do uzyskania różnego rodzaju dofinansowań, gwarantujących optymalizację planowanych przedsięwzięć zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej oraz źródeł ciepła;

• obliczanie charakterystyk i sporządzanie świadectw energetycznych obiektów budowlanych;

• opracowanie audytów efektywności energetycznej;

• wykonanie analiz zastosowania alternatywnych źródeł energii z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego oraz ekologicznego;

• przeglądy, pomiary i badania termowizyjne.

Dewizą naszej firmy jest rzetelność i kompetencja.


Uczestniczymy na bieżąco we wszystkich kluczowych szkoleniach zawodowych, co gwarantuje szybki przepływ informacji dotyczących wszelkich zmian wprowadzanych w zakresie sporządzania certyfikatów energetycznych, regulacji prawnych z nimi związanych oraz nowości technicznych. Takie podejście gwarantuje ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, a co za tym idzie wyższą jakość oferowanych przez nas usług.

Dodatkowym atutem wykonywanej przez nas pracy jest poczucie misji, zarówno w aspekcie podnoszenia wiedzy naszych klientów dotyczącej możliwości przełożenia ich działań i decyzji na oszczędzanie energii (spotkania ze Wspólnotami Mieszkaniowymi), jak i w zakresie realnego wpływu naszej pracy, jako jednego z ogniw w osiąganiu efektu redukcji zanieczyszczenia środowiska.